حق عضویت ) پنجاه هزار یورو. ( از تاریخ عضویت بیست سال اعتباردارد).
– دریافت دعوتنامه برای خود و تمام اعضاء خانواده نامحدود.
⦁ خرید تا مبلغ یکصد هزار یورو بصورت اعتباری و پرداخت یکساله .
⦁ دریافت خدمات رایگان برای تحصیل در خارج کشور برای اعضاء خانواده.
⦁ دریافت خدمات رایگان برای مهاجرت.
⦁ تخفیف ویژه ( رایگان ) برای شرکت در کلاس های آموزشی و دوره های خاص در داخل و خارج کشور.
⦁ تخفیف ویژه برای اقامت در هتل ها در داخل و خارج از کشور.
⦁ تخفیف ویژه برای صرف غذا در رستوران های خارج کشور.
⦁ تخفیف ویژه مشاوران حقوقی – املاک – تجاری و…