حق عضویت 5000 یورو که از تاریخ عضویت 10 سال اعتبار دارد

دریافت دعوتنامه برای خود و تمام اعضاء خانواده نامحدود.
خرید تا مبلغ پنج هزار یورو بصورت اعتباری و پرداخت شش ماهه.
دریافت خدمات رایگان برای تحصیل در خارج کشور برای اعضاء خانواده.
دریافت خدمات رایگان برای مهاجرت.
 تخفیف ویژه برای شرکت در کلاس های آموزشی و دوره های خاص در داخل و خارج کشور.
 تخفیف ویژه برای اقامت در هتل ها در داخل و خارج از کشور.