هلدینگ جاده ابریشم – یونا از سال 1886 تاسیس و هم اکنون حدود یک هزار شرکت معتبر بصورت رسمی در آن خدمات گوناگون ارائه مینمایند.

 

حدود ده سال است که به فکر کلوب یونا بودیم تا اینکه اوایل سال 2020 توانستیم موضوع را عملی نماییم.

 

کلوب یونا با در نظر گرفتن منافع اعضاء با تمام توان قراردادها و امتیازات فراوانی را در تمام قسمت ها اخذ نموده و افتخار این را دارد که به شما و خانواده محترمتان آنها را عرضه نماید.

 

با عضویت در کلوب یونا خود و خانواده خود را از لحاظ دریافت خدمات خارجی و بزودی خدمات داخلی بیمه خواهید نمود.