1- با پرداخت حق عضویت متقاضی وارد یونا کلوب شده و میتواند از خدمات ذیل استفاده نماید.

2- خرید از درگاه الکترونیکی از داخل و خارج کشور و گارانتی موضوع خرید توسط یونا کلوب.

3- درصورت تمایل عضو جدید میتواند تقاضای کارت اعتباری ( مسترکارت ) را ارائه نموده و شرایط دریافت آنرا مطالعه و در صورت تمایل مسترکارت ( کارت اعتباری با موجودی یورو ) را داشته باشد و کلیه خرید های خارجی را با آن انجام دهد، و یونا کلوب موضوع خرید از درگاه یونا را 100% گارانتی مینماید.

4- اعضاء کلوب در سال میتواند برای خود و خانواده ها ی مربوطه ( زن – شوهر – فرزندان  شامل خانواده میشوند) در خواست دعوتنامه مسافرت به کشورهای عضو شینگن نماید حتی تا چهار بار در سال.

5- اعضاء برای دریافت خدمات ویژه میبایست یکی از عضویت های یونا کلوب را دریافت نمایند.